4. Լուսավոր և հարմարավետ Երևան

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Նորաոճ ու հարմարավետ 1000 նստարանի ու 500 աղբամանի տեղադրում

• Ցայտաղբյուրների վերագործարկում (180 հատ)

• Թվով 41 շենքերի, 63 արձանների և 48 ճարտարապետական կոթողների գեղարվեստական լուսավորություն

• Շուրջ 43 այգիների և պուրակների արտաքին լուսավորում

• Փողոցների և մշակութային հաստատությունների կողմնորոշիչ ցուցանակների միասնական ոճի մշակում և տեղադրում

• Գովազդային ցուցանակների, վահանակների չափորոշիչների սահմանում

• Հեռուստաաշտարակի լուսավորում:

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ.

 

• «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի իրագործում

• Էլեկտրոնային չվացուցակներով հագեցված նոր կանգառասրահների կառուցում

• Քաղաքային նոր կահավորանքով հագեցվածության աստիճանի էական ավելացում

• Փողոցների և բակերի ժամանակակից էներգախնայող լուսավորում, արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցում

• Մշակութային օջախների կողմնորոշիչ-ուղղորդող ցուցանակների տեղադրում

• Շենքերի արտաքին ձևավորման (լուսավորության) շարունակականության ապահովում

• Անվճար հայտարարությունների ցուցանակների տեղադրում բոլոր վարչական շրջաններում։

 

18