5. Կրթական և սպորտային Երևան

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Համայնքային անվճար մանկապարտեզներ 25.000 երեխաների համար

• Դպրոցների և մանկապարտեզների վերանորոգում և հիմնանորոգում

• Դպրոցների և մանկապարտեզների ջեռուցման հիմնախնդրի ամբողջական լուծում

• Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ջեռուցման հիմնախնդիրների մասնակի լուծում

• Բակային, սպորտային, մշակութային ծրագրերի իրականացում

• Մրցումերի և օլիմպիադաների կազմակերպում բակերի, վարչական շրջանների և քաղաքի մակարդակներով

• «Օգնիր դպրոցիդ» և «Օգնիր մանկապարտեզիդ» սոցիալական ծրագրերի իրականացում:

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ

 

• Մանկապարտեզների կահույքի և կենցաղային գույքի թարմացում

• Մանկապարտեզների և դպրոցների, արտադպրոցական հաստատությունների շենքերի վերանորոգման և հիմնանորոգման շարունակականության ապահովում

• Նախադպրոցական կրթության մատչելիության ավելացում

• Կրթության որակի բարելավում և մրցունակության ապահովում

• Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ջեռուցման հիմնախնդրի ամբողջական լուծում

• «ՈՒսանողական Երևան» նախագծի մշակում

• Երևանը` Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի կենտրոն

• Գեղասահքի զարգացման ծրագրի իրականացում և համապատասխան մարզադպրոցի կառուցում

• Զանգվածային սպորտի զարգացում։

 

19