6. Մշակութային և գրավիչ Երևան

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Մշակույթի տների, ստեղծագործական կենտրոնների, գրադարանների և երաժշտական դպրոցների հիմնանորոգում և ջեռուցման ցանցի կառուցում (թվով 16)

• Գրադարանների ջեռուցման ցանցի վերանորոգում, էլեկտրոնային սպասարկման համակարգի ներդնում, նոր գրականության ձեռք բերում

• ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից «Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք - 2012» տիտղոսի ստանձնում՝ համապատասխան միջոցառումների ու ծրագրերի ցանկի մշակում և իրականացում

• Կենդանաբանական այգու մասնակի վերանորոգում, արդիականացում, նոր կացարանների կառուցում

• Համաքաղաքային, ազգային ու պետական տոնական միջոցառումների կազմակերպում

• Ճանաչողական տուրիզմի շրջանակում «Երևան Սիթի Տուր»-­ի կազմակերպում:

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ.

 

• Մշակույթի տների, թանգարանների, երաժշտական ու արվեստի դպրոցների, գրադարանների հիմնանորոգման շարունակականության ապահովում, ջեռուցման հիմնախնդրի ամբողջական լուծում

• Մշակութային մակարդակի և որակի, մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացման համար առավել նպաստավոր պայմանների ստեղծում

• Երևան քաղաքի զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի մշակում և իրականացում

• Արտերկրի հետ մշակութային երկխոսության ծրագրերի շարունակում և իրականացում

• Կենդանաբանական այգու ամբողջական վերանորոգում, արդիականացում:

 

20