8. Հասանելի Երևան

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Թվով 380 նոր ավտոբուսների շահագործում

• Երևանի վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի հաստատում

• Մետրոպոլիտենի արդիականացում

• Միկրոավտոբուսների շահագործման նվազեցում

• Տրանսպորտի տեխնիկական վիճակի և սպասարկման որակի բարձրացում

• Երթևեկության անվտանգության բարձրացում:

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ.

 

• Միջին և մեծ ուղևորատարողությամբ ավտոբուսների թվաքանակի էական ավելացում

• Երևանի վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ստեղծում

• Ավտոկայանատեղիների կարգավորում

• Մետրոպոլիտենի արդիականացում և նոր շարժակազմի թարմացում, ավելացում

• Տրոլեյբուսային պարկի թարմացում

• Հասարակական տրանսպորտում բնակչության սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժման ծրագրի իրականացում

• Տրանսպորտի երթևեկությունը կարգավորող և լուսացույցային նոր համակարգի, երթևեկության նոր նշանների տեղադրում:

 

22